Pomoc w rejestracji sp. z o.o. sp. komandytowa

Pomoc w rejestracji spółki ONLINE

atrakcyjne ceny | profesjonalna obsługa | wieloletnie doświadczenie

Zarejestrowanych spółek handlowych na dzień 01.09.2016

 • Zadowolonych klientów 99%

Przykład opodatkowania sp. z o.o. sp. k. w porównaniu do spółki z o.o.

Przykładowa kalkulacja obrazująca zmianę wysokości opodatkowania porównując spółkę z o.o. do spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o. (sp. z o.o. sp. k.). Do kalkulacji przyjęto założenia: dochód podmiotu wynosi 250.000,00zł rocznie w przypadku obu spółek. W spółce komandytowej podział w zyskach jest następujący: komplementariusz 2%, komandytariusz 98%. Komandytariusz to osoba fizyczna rozliczająca się na zasadzie podatku liniowego 19%.

Komandytariusz Komplementariusz

Tytułem

Sp. z o.o. Sp. z o.o. sp.k. Sp. z o.o. Osoba fizyczna
Dochód 250.000,00 250.000,00 5.000,00 245.000,00
Podatek CIT 47.500,00 950,00 950,00 0,00
Dochód po CIT 202.500,00 249.050,00 4.050,00 245.000,00
Opodatkowanie dywidendy 38.475,00 769,00 769,00 0,00
Opodatkowanie PIT (19%) 0,00 46.550,00 0,00 46.550,00
Suma podatków 85.975,00 48.269,00 1.719,00 46.550,00
Dochód po podatkach 164.025,00 201.731,00 3.281,00 198.450,00

* Do kalkulacji nie brano pod uwagę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które to składki pozwolą nieznacznie obniżyć w obu przypadkach wysokość odprowadzanych podatków. Jeśli potrzebujesz podobnej kalkulacji w oparciu o konkretne cyfry – skontaktuj się z nami to taką przygotujemy dla Ciebie.


Koszt rejestracji spółki z o.o. spółki komandytowej (sp. z o.o. sp. k.)

Spółka z o.o. sp. k to forma prowadzenia spółki komandytowej w której rolę komplementariusza (wspólnikiem) jest spółka z o.o.. Kosztem powołania takiej formy prowadzenia biznesu jest więc koszt rejestracji spółki z o.o. (jeśli nie ma dostępnej istniejącej już spółki z o.o., która może być wykorzystana w tej konstrukcji) plus koszt rejestracji spółki komandytowej. Stąd też koszt rejestracji sp. z o.o. sp. k. rozpisaliśmy na dwie osobne procedury: rejestrację sp. z o.o. i sp. k.

1. Koszt rejestracji spółki z o.o.

Założenia: spółka z o.o. jest spółką jednoosobową (posiada tylko jednego wspólnika) z kapitałem zakładowym 5.000,00zł.

 • Taksa notarialna od umowy spółki 160,00zł + 23% VAT = 196,80zł
 • Dwa odpisy umowy (5 stron każda) 6,00 x 5 x 2 = 60,00 + 23% VAT = 73,80zł
 • Poświadczenie notarialne podpisów 20,00zł + 23% VAT = 24,60zł
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych 5.000,00 x 0.5% = 21,00zł
 • Opłata sądowa za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców 500,00zł
 • Opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00zł
 • Zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT czynny 170,00zł
 • Wynagrodzenie prawników 750,00zł +23% VAT = 922,50zł

SUMA: 1781,00zł netto + 227,70zł VAT = 2.008,70zł brutto

2. Koszt rejestracji spółki komandytowej

Założenia: komplementariusz wnoszący wkład o wartości 5.000,00zł i komandytariusz wnoszący wkład (suma komandytowa) 5.000,00zł.

 • Taksa notarialna od 10.000,00 zł 310,00zł + 23% VAT = 381,30zł
 • Trzy odpisy umowy (5 stron każda) 6,00 x 5 x 3 = 90,00 + 23% VAT = 110,70zł
 • Poświadczenie notarialne podpisów 20,00zł + 23% VAT = 24,60zł
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych 30.000,00 x 0.5% = 150,00zł
 • Opłata sądowa za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców 500,00zł
 • Opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 100,00zł
 • Zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT czynny 170,00zł
 • Wynagrodzenie prawników 750,00zł +23% VAT = 922,50zł

SUMA: 2090,00zł netto + 269,10zł VAT = 2359,10zł brutto


Wygodne formy płatności:

Płatność za rejestrację sp. z o.o. sp. k.

 • Szybkim przelewem internetowym;
 • Tradycyjnym przelewem bankowym;
 • Kartą kredytową / płatniczą;
 • Przelewy24 lub PayPal;

Bezpieczeństwo strony:

Bezpieczna strona sp. z o.o. sp.k.

 • Zweryfikowani przez Przelewy24 i PayPal
 • Przesyłanie danych szyfrowane
 • Strona zweryfikowana i monitorowana przez:
  McAfee Secure i Trust Guard Security Scanner.

Kontakt do serwisu sp. z o.o. sp.k.

Skontaktuj się z nami
PR Consulting Center
Lubomirskiego 51/15, 31-509 Kraków
kontakt@spolkazoospk.pl | PN-PT: 9.00-18.00


Zabezpieczenie majątków w sp. z o.o. sp. k.

Spółka z o.o. sp. k. jest połączeniem zalet spółek osobowych z kapitałowymi. Daje nam to możliwość zmniejszenia odpowiedzialności osobistej jej członków oraz daje możliwość częściowego wyeliminowania podwójnego opodatkowania. Spółki składają się z Komplementariuszy i Komandytariuszy różniących się sposobem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Zazwyczaj reprezentowaniem w stosunkach zewnętrznych oraz prowadzeniem spraw spółki zajmuje się komplementariusz będący jednocześnie w tym przypadku spółką z o.o. działającą za...
Czytaj więcej...

Spółka zagraniczna w spółce komandytowej

Spółki komandytowe chronią dane komandytariusza (dane komandytariusza nie są ukazywane w żadnych rejestrach) ale za to pokazują dane wspólnika, który jest komplementariuszem – nazwa spółki komandytowej składa się z pierwszego członu (nazwy komplementariusza) i zakończenia „spółka komandytowa” lub „sp. k.”. Stąd jeśli komplementariuszem jest osoba fizyczna będzie to nazwa „Jan Kowalski spółka komandytowa” lub „Jan Kowalski sp. k.”. Powołując na komplementariusza spółkę z o.o....
Czytaj więcej...

Unikanie odpowiedzialności dzięki sp z o.o. sp. k.

W Polsce większością stają się spółki komandytowe. Nie jest to zadziwiające zważywszy na to, iż są najbezpieczniejszą opcją dla prowadzących działalność na terenie naszego kraju. Jakiś czas temu w prawie upadłościowym nastąpiły zmiany, dzięki czemu sp. k. stały się jeszcze bezpieczniejsze. Wyjaśniając w najprostszy sposób – spółka komandytowa jest to sp. z o.o. posiadająca wspólnika w postaci „komplementariusza” który ponosi odpowiedzialność za wszystkie zobowiązania spółki oraz odpowiada całym swoim majątkiem....
Czytaj więcej...

Ochrona wspólnika sp. z o.o. sp. k.

Ochrona, jaką z założenia miała dawać konstrukcja i regulacje prawne spółki z o.o. są złudne. Często zarząd (który w większości przypadków składa się ze wspólników) odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki z o.o. i w większości postępowań tak właśnie jest. Aby więc chronić swój majątek, wspólnicy spółek z o.o. powinni pomyśleć o przekształceniu swoich spółek w sp. z o.o. sp. k. W spółkach komandytowych występują dwie grupy wspólników. Komandytariusz i komplementariusz. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki...
Czytaj więcej...

Opodatkowanie sp. z o.o. sp. k.

Aby zoptymalizować opodatkowanie działalności przez utworzenie (przekształcenie) w sp z o.o. sp. k ważnym jest aspekt podziału zysków w spółce komandytowej. Zacznijmy jednak od podstawowych wyjaśnień. Spółka komandytowa nie jest opodatkowana na poziomie spółki. Dochody generowane przez spółkę komandytową opodatkowane są na poziomie udziałowców. Umowa spółki określa ile procentowo otrzymuje ze spółki komandytariusz a ile komplementariusz. Jeśli w spółce komandytowej rolę komplementariusza pełni spółka z o.o. a rolę komandytariusza...
Czytaj więcej...

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest formą spółki osobowej, która ma na celu prowadzenie działalności pod własną firmę, w której to spółce za zobowiązania spółki odpowiada w sposób ograniczony wspólnik zwany komandytariuszem (do wysokości sumy komandytowej) a drugi wspólnik tak zwany komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony całym swoim majątkiem. Spółki komandytowe są spółkami osobowymi zaliczanymi do spółek prawa handlowego. Spółka komandytowa jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, dla której Kodeks Spółek...
Czytaj więcej...

Spółka z o.o.

Spółka  o.o. czyli inaczej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest to forma prawna przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób, zwanych wspólnikami, które to osoby odpowiadają za zobowiązania spółki w ograniczonym zakresie. W Polsce spółki z o.o. są typem spółek handlowych, czyli regulowanych przez kodeks spółek handlowych. Spółki z o.o. mogą być tworzone zarówno przez jednego wspólnika tworząc jednoosobową spółkę z o.o. jak i przez wielu wspólników. Wspólnikami w spółce z o.o. mogą być zarówno osoby fizyczne jak i...
Czytaj więcej...

Więcej o sp z o.o. sp. k.

Największym problemem z jakim borykamy się posiadając sp z.o.o jest podwójne opodatkowanie. W pierwszej kolejności podatek pobierany jest od osoby prawnej w postaci CIT (zyski spółki). Następnie wspólnicy muszą odprowadzić podatek (PIT lub CIT) od dywidendy. Kłopot ten może jednak rozwiązać stworzenie spółki komandytowej. Spółka komandytowa nie wiele się różni od spółki z o.o. – różnica polega jednak na tym, że osoba odpowiadająca całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki nie musi być członkiem tej konkretnej spółki. W...
Czytaj więcej...